3 айда Ағылшын тілінде сауатты түрде сөйлеңіз!

Ең алғашқы Қазақ тілінде құрыстырылған Ағылшын
тілі оқулығы

✓ 700 беттік кітаптар жинағы

✓ 5800 жаңа сөз

✓ 36 видео сабақ

✓ 108 Ағылшын тілінің толыққанды

    тақырыптары мен ережелері

✓ Қосымша жаттығу материалдары

Кітап бағалары:

"Beginner деңгейі"

8 990 тг.

Lesson 1

1) Әліппе

2) Қарапайым сөздер

3) Қарапайым сөйлемдер

 

Lesson 2

1) 1-10-ға дейінгі сандар

2) I және you есімдіктеріне байланысты to be етістігі

 

Lesson 3

1) Мемлекеттер және ұлттар

2) 10-20-ға дейінгі сандар

3) He, she, we, they, you есімдіктеріне байланысты to be етістіктері

 

Lesson 4

1) Кішігірім заттар

2) Класстағы заттар

3) Зат-есімнің жекеше және көпше формасы

4) a/an сөздері

5) Адамдар және от басы

6) Ілік септігіндегі есімдіктер

7) s әріпі арқылы жасалатын ілік септігі

 

Lesson 5

1) Түстер және қарапайым сын-есімдер

2) Сын-есімдер

3) Қарапайым етістіктер

4) I және you есімдіктеріне байланысты жай осы шақ

 

Lesson 6

1) Тамақ және сусын

2) We, they, you есімдіктеріне байланысты жай осы шақ

3) Мамандықтар және жұмыс жасау орындары

4) He, she, it есімдіктеріне байланысты жай осы шақ

 

Lesson 7

1) 21-100-ге дейінгі сандар

2) 1-100-ге дейінгі реттік сан-есімдер

3) Уақыт

4) Күнделікті іс-әрекеттерге байланысты етістіктер

5) Жиілік үстеулер

6) Сұраулы сөйлемдегі сөздердің реті

 

Lesson 8

1) Қарапайым етістіктер 2

2) can/can’t сөздері

3) in, on, at сөздерін мекен-жайға байланысты қолдану

4) To be етістіктігіне байланысты өткен шақ

 

Lesson 9

1) Өткен шақ формасы ережеге бағынбай өзгеретін етістіктерге байланысты өткен шақ

2) Қарапайым етістіктер 3

3) Өткен шақ формасы ережеге бағынып өзгеретін етістіктерге байланысты өткен шақ

 

Lesson 10

1) Қонақ үйге байланысты жаңа сөздер

2) in, on, under сөздерінің айырмашылықтары

3) There is / there are сөздері

4) Мекен-жайлар

5) There was / there were сөздері

 

Lesson 11

1) Қарапайым етістіктер 4

2) Есімдіктерді етістіктермен бірге қолдану

3) Тұйық етістіктер

 

Lesson 12

1) Келер шаққа байланысты уақытты білдіретін сөздер

2) Be going to фразасы арқылы жоспарды айту

3) Ауа-райы

4) Be going to фразасы арқылы жорамалды айту

"Elementary деңгейі"

10 990 тг.

Lesson 1

1) 1-1000-ға дейінгі сандар

2) Мемлекеттер және ұлттар

3) Аптаның күндері 

4) To be етістіктері

 

Lesson 2

1) Жеке ақпараттар

2) Жаңа етістіктер

3) Қарапайым заттар

4) a/an артикльдері, the, these, those, this, that сөздері

5) Ілік септігіндегі есімдіктер

6) Жай осы шақтың дұрыс және бұрыс сөйлемдері

 

Lesson 3

1) Жай осы шақтың сұраулы сөйлемі

2) Мамандықтар

3) Отбасы

4) s әріпі арқылы жасалатын ілік септігі

 

Lesson 4

1) Қарапайым сын-есімдер

2) Сын-есімдер

3) Күнделікті істейтін іс-әрекеттерге байланысты етістіктер

4) Жиіклікке байланысты жаңа сөздер

5) Жиілікті білдіретін үстеулер

 

Lesson 5

1) Қарапайым етістіктер

2) Күндерді айту

3) in, on, at сөздерін уақытқа байланысты қолдану

4) can / can’t сөздері

5) Тұйық етістіктер

 

Lesson 6

1) Махаббатқа байланысты жаңа сөздер

2) Музыкаға байланысты жаңа сөздер

3) Зат-есімдер және етістіктерден мамандыққа байланысты сөздер жасау

4) Есімдіктердің етістіктермен бірге қолданылуы

5) Тәуелдік септігіндегі есімдіктер

6) To be етістігіне байланысты өткен шақ

 

Lesson 7

1) Өткен шаққа байланысты уақытты білдіретін сөздер

2) Go, have және get сөздеріне байланысты етістіктер

3) Өткен шақ

 

Lesson 8

1) Бөлмелер және жиһаз

2) Орынды білдіретін көмекші сөздер

3) there is / there are сөздері

4) there was / there were сөздері

5) Дәл осы шақ

 

Lesson 9

1) Ауыл және қалаға байланысты жаңа сөздер

2) Тағам

3) Жай осы шақ және дәл осы шақтарға талдау

4) a/an/some/any сөздеріне талдау

5) How much / How many сөздері және мөлшерді білдіретін сөздер

 

Lesson 10

1) Адамға байланысты сын-есімдер

2) Be going to фразасы

3) Сын-есімдердің салыстырмалы шырайы

 

Lesson 11

1) Үстеулер

2) Қарапайым үстеулер

3) Would like to фразасы

4) Сын-есімдердің күшейтпелі шырайы

 

Lesson 12

1) Have been to / Has been to фразалары

2) Present perfect шағы

"Pre-intermediate деңгейі"

12 990 тг.

Бонустар

Тегін

3 кітапты бір жолда алған кісілерге мына екі кітап бонус ретінде беріледі:

 

1) Ағылшын тіліндегі 12 шаққа толықтай талдау

2) Назарбаев Университетіне түсуге арналған гайд

Lesson 1

1) Адамға байланысты сын-есімдер

2) Класста қолданылатын сөздер

3) Сұраулы сөйлемдердегі сөздердің реті

4) Жай осы шақ

 

Lesson 2

1) Дене мүше

2) Орынды білдіретін сөздер

3) Демалыс күн

4) Өткен шақ

5) Дәл осы шақ

6) Орыс тіліндегі “который” сөзінің Ағылшын тіліндегі аналогі

 

Lesson 3

1) in, on, at сөздерін орын және уақытқа байланысты қолдану

2) so, because, but және although сөздері

3) Созылыңқы өткен шақ

4) Көмекші етістік арқылы және олсыз жасалатын сұраулы сөйлемдер (бастауышы бар және бастауышы жоқ сұрақтық сөздер арқылы жасалатын сұраулы сөйлемдер)

 

Lesson 4

1) Жаңа етістіктер

2) Be going to фразасы

3) will / will not сөздері

 

Lesson 5

1) Киімдер

2) Жаңа етістіктер

3) Осыған дейін үйренген шақтарға қайталау

4) Present perfect-ті ever және never сөздерімен бірге қолдану

5) Present perfect-ті just және already сөздерімен бірге қолдану

 

Lesson 6

1) Қарама-қарсы мағыналы сын-есімдер

2) Time сөзіне байланысты фразалар

3) Салыстырмалы шырайдағы сын-есімдер

4) Күшейтпелі шырайдағы сын-есімдер

5) Етістіктердің to көмекші сөзімен бірге қолданылуы

 

Lesson 7

1) Қозғалысты білдіретін көмекші сөздер

2) Сын-есімдердің деңгейін білдіретін сөздер

3) Тұйық етістік

4) have to / must / must not сөздері

 

Lesson 8

1) Жануарлар

2) Оңай шатастырылатын етістіктер

3) Етістіктерден жасалған зат-есімдер

4) First conditional шартты сөйлемі

5) Second conditional шартты сөйлемі

6) may / might сөздері

 

Lesson 9

1) Get сөзіне байланысты фразалар

2) Фобияға байланысты сөздер

3) Өмірдегі маңызды жайттар жайлы етістіктер

4) Present prefect шағын for және since сөздерімен бірге қолдану

5) should / should not сөздері

6) Present perfect және past simple шақтарына талдау

 

Lesson 10

1) Мектептегі пәндер

2) Жаңа етістіктер

3) -ed және -ing жалғаулары арқылы жасалатын сын-есімдер

4) used to / didn’t used to сөздері

5) Ырықсыз етіс

6) something, anything, nothing т.б. сөздер

 

Lesson 11

1) Фразалық етістіктер

2) Мөлшерді білдіретін сөздер

3) Фразалық етістіктердегі сөздердің реті

4) so, neither + көмекші сөздер

 

Lesson 12

1) Жаңа үстеу

2) Past perfect шағы

3) Төл сөз және төлеу сөз

📚 Кітаптарды қалай аламыз?

Кітаптарды электронды форматта ала аласыздар, телефонмен де және ноутбекпен де қарай аласыз. Және ол кітаптарды кейін қағазға шығарып алсаңыз болады.

🎬 Видео сабақтарды қайдан қараймыз?

Видео сабақтарды қарауға өзіміздің арнайы сайтымыз бар, сол жерден сізге логин пароль берілед! Видео сабақтарға доступ навсегда болады, яғни кез-келген уақытта кіріп үйрене аласыз.

📕 Кітаптарды бөлек-бөлек алуға болады ма?

Иә! 3 кітапты бір жолда алу міндет емес!

💸 Төлем қалай жасаймыз?

Каспий голд: 87786981759

Ақжол А.


Карта номері: 4400 4302 3843 5710

Akzhol Aidyn


Чекті және қандай кітапқа төлем жасағаныңызды төмендегі номерге Whatsapp-қа жіберсеңіз кітаптарды жіберіп береді, және видео сабақтарға доступ ашып береді.


Чек жіберетін номер: 87786981759